Kognitiv atferdsterapi sammenliknet aktiv kontroll og vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Aktiv kontroll og vanlig oppfølging
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Primær angst, barnets rapportering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
13 studier (704 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,36 (KI 95% -0,67 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av på grensen til lav presisjon og manglende konsistens mellom studiene
Utfall
Primær angst, klinikerrapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
9 studier (486 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (KI 95% -0,36 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Primær angst, foreldrerapportert- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
8 studier (533 klienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (KI 95% -0,17 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Fungering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (293 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,70 (KI 95% -1,76 til -0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,5
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Sosial fungering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (330 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (KI 95% -0,66 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfredshet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,03 (KI 95% -0,71 til 0,65)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse)
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (366 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,51 (95% KI 0,95 til 2,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse)
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (374 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,90 (95% KI 0,68 til 5,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 5. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
16 studier (1053 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,87 (95% KI 0,65 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)