Kognitiv atferdsterapi gitt kun til foreldre til barn med angst sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn og unge (3-14 år) med symptomer på angst
Intervensjon: CBT gruppeterapi for foreldre til barn med angst
Sammenligning: Ingen eller annen (f.eks CBT foreldre+barn)
Basert på: Yin, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i symptomer på angst, CBT for foreldre vs ingen behandling
Studier (antall personer)
4 studier (206 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,72 (KI 95 % -1,41 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer på angst, CBT for foreldre vs CBT for foreldre og barn
Studier (antall personer)
3 studier (178 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 (KI 95 % -0,09 til 0,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Andel som ble frisk fra diagnose etter endt behandling, CBT for foreldre ved ingen behandling
Studier (antall personer)
3 studier (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 hendelser
Effektestimater
Risk ratio 4,33 (95 % KI 1,82 til 10,27) 41 hendelser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
Utfall
Frafall, CBT for foreldre vs ingen behandling
Studier (antall personer)
4 studier (260 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
20 hendelser
Effektestimater
Risk ratio 0,92 (95 % KI 0,52 til 1,62) 30 hendelser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Frafall, CBT for foreldre vs CBT for foreldre og barn
Studier (antall personer)
3 studier (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
12 hendelser
Effektestimater
Risk ratio 1,93 (95 % KI 1,05 til 3,57) 23 hendelser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)