Foreldretiltak sammenliknet med tiltak hos barnet eller ingen behandling

Populasjon: Barn og unge (4-17 år) diagnostisert med angst
Intervensjon: Foreldreveiledning/foreldreinvolvert terapi
Sammenligning: Terapi for barnet/ingen behandling
Basert på: Jewell 2022
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer, foreldrerapport, tiltak vs ingen behandling
Studier (antall personer)
9 studier (690 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,48 (KI 95 % -0,90 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet I2=83%
Utfall
Angstsymptomer, foreldrerapport, tiltak vs tiltak for barnet
Studier (antall personer)
5 studier (481 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,13 (KI 95 % -0,08 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, barnets rapport, tiltak vs ingen behandling
Studier (antall personer)
7 studier (621 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (KI 95 % -0,40 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, barnets rapport, tiltak vs tiltak for barnet
Studier (antall personer)
6 studier (421 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,16 (KI 95 % -0,04 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter