Familieinvolvering sammenliknet med minimal familieinvolvering

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 17 år diagnostisert med med sosial fobi, separasjonsangst eller generalisert angst
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi med høy grad av familieinvolvering (60 til 100%)
Sammenligning: Minimal familieinvolvering (0 til 17%)
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon av den primære angstdiagnosen- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
11 studier (562 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
533 per 1000
Effektestimater
96 flere per 1000 (KI 95% 11 til 192 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Remisjon av den primære angstdiagnosen- tidspunkt for oppfølging >3 måneder
Studier (antall personer)
13 studier (621 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
670 per 1000
Effektestimater
27 flere per 1000 (KI 95% 47 færre til 100 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall av alle årsaker- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
11 studier (602 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
79 per 1000
Effektestimater
4 flere per 1000 (KI 95% 38 færre til 88 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Pasientrapporterte angstsymptomer- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
13 studier (624 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
0,05 standardisert gjennomsnittlig forskjell lavere (KI 95% 0,23 lavere til 0,13 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Pasientrapporterte angstsymptomer- tidspunkt for oppfølging >3 måneder
Studier (antall personer)
12 studier (581 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
0,04 standardisert gjennomsnittlig forskjell lavere (KI 95% 0,3 lavere til 0,21 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon).
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
10 studier (521 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,09 lavere (KI 95% 0,04 lavere til 0,21 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon).
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer (målt på MASC, skala 0-117, hvor lavere er bedre)- tidspunkt for oppfølging opp til 3 måneder
Studier (antall personer)
10 studier (517 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 lavere (KI 95% 0,58 lavere til 0,16 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon).
Utfall
Pasientrapportert funksjon- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (158 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 lavere (KI 95% 0,52 lavere til 0,1 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Observatørrapportert funksjon- tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
5 studier (283 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 lavere (KI 95% 0,22 lavere til 0,25 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse