Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste

Populasjon: Barn 6-13 år med risiko for angst
Intervensjon: Alle forebyggingsprogrammer
Sammenligning: Venteliste
Basert på: Lawrence, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall med angstdiagnose ved programslutt
Studier (antall personer)
2 studier(<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0,09 (0,02 til 0, 16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Antall med angstdiagnose, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0, 17 (0,06 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Antall med angstdiagnose, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0,31 (0,16 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Angst symptomer programslutt versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
10 studier(976 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,43 (-0,73 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar
Utfall
Selvrapporterte angstsymptomer, 6 måneders oppfølging versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
4 studier(<719 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,46 (-0,62 til -0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvrapporterte angstsymptomer,, 12 måneders oppfølging versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
3 studier (<1560 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,32 (-0,63 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, programslutt
Studier (antall personer)
5 studier(343 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,40 (-0,63 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,45 (-1,05 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,45 (-0,75 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere