Inkluderte oversikter for angstlidelser 2 - eldre oversikter (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bennett 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2011
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge i følgende aldersgrupper: 6-7, 8-11, 12-15 og 16-19
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Lawrence 2017
Søkedato
Artikler publisert opp til oktober 2016
Tiltak
Forebyggende programmer
Populasjon
Barn i risiko, 6-18 år.
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt og metaanalyse
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
NICE 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge under 17 år diagnostisert med sosial angstlidelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Krebs, 2018
Søkedato
Mars 2017
Tiltak
Kognitiv restrukturering
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år
Ekskludert
Integrative behandlingsformer
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Öst 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. mai 2016
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Ekskludert
Pasienter som ikke hadde angstlidelse som primærdiagnose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ruiz-Iniguez, 2019
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 18 år
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 01.12.2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge (samt voksne)
Ekskludert
Lenke
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sunhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 01.04.2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnosisert med sosial angstlidelse, separasjonsangst eller generalisert angstlidelse
Ekskludert
Ikke spesifikk fobi, tvangslidelser, PTSD, agorafobi eller panikkangst
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Wang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. februar 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling eller en kombinasjon av disse
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Zhang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2017
Tiltak
Psykoterapi
Populasjon
Barn under 7 år diagnostisert med en angstlidelse, inkl. de med komorbiditet (som autisme, deprejson, ADHD)
Ekskludert
Studier hvor mer enn 20 % av deltakerne hadde primærdiagnose PSTD eller OCD.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Biagianti 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2019
Tiltak
Cognitive Bias Modification Training (CBMT) og target attention biases (CBMT-A)
Populasjon
Ungdom 12-18 år med GAD generalisert angst og SAD sosial angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
31.03.2020
Kommentar
ID
Carnes 2019
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2018
Tiltak
Foreldreinvolvert KAT (Parent-child CBT)
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 13 år diagnostisert med angst eller subkliniske angst symptomer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Gee 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2019
Tiltak
Skolebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 10-19 år med forhøyet symptomer av depresjon og angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
April 2020
Kommentar
ID
Howes-Vallis 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2019
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Førskolebarn 2-5 år med angst symptomer eller diagnostisert med angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
23.10.2020
Kommentar
ID
Hugh-Jones 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2019
Tiltak
Skolebaserte indikerte forebyggende eller tidlig intervensjonsprogram
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 18 år med angst symptomer eller diagnostisert med angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
04.08.2020
Kommentar
ID
London Tobon 2018
Søkedato
Artikler publiserte og upubliserte før juli 2017
Tiltak
Kognitiv terapi alene eller kombinert med medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge med skolevegring
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
Overført fra en annen tilstandsgruppe
Kommentar
ID
Maynard 2015
Søkedato
Artikler publiserte og upubliserte mellom januar 1980 og november 2013
Tiltak
Psykososial behandling med eller uten medisiner
Populasjon
Barn og unge i skolealder med skolevegring
Ekskludert
Studier der deltakerne hadde droppet ut av skolen
Type
Systematisk oversikt (Campbell)
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
Overført fra en annen tilstandsgruppe
Kommentar
ID
Sigurvinsdottir 2019
Søkedato
Dato for søk er ikke oppgitt
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge under 18 år med primær diagnose angst (sosialfobi, separasjonsangst, generalisert angst eller panikklidelse)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Stoll 2020
Søkedato
Dato for søk er ikke oppgitt
Tiltak
Psykologisk behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med angst, med angstsymptomer eller i risiko for å utvikle angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
27.05.2020
Kommentar
ID
James 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2019
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge yngre enn 19 år som møter kriterier for angst diagnose
Ekskludert
Barn og unge med postraumatiske stress lidelse eller tvangslidelser, eller begge
Type
Systematisk oversikt (Cochrane)
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Fikk tips
Kommentar
ID
Zhou 2020
Søkedato
Artikler publisert opp til mai 2019
Tiltak
Oppmerksomt nærvær (mindfulntess)
Populasjon
Ungdom 12-25 år med klinisk diagnose av angst
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar