Eksperimentell søvnrestriksjons effekt på oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet hos ungdom

Her omtales oppsummert forskning om eksperimentelle søvnvirknings virkning på oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om ADHD. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematisk oversikt med AMSTAR-skår.

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra en systematisk oversikt utført av Lundahl og kollegaer (1) (AMSTAR 5 av 11).

Oversikten omfatter 13 studier med 17 selvstendige sammenlikninger. Det totale antallet deltakere var 496 barn og unge under 18 år. Forfatterne inkluderte studier med ungdom hvor utfall på hyperaktivitet/impulsivitet eller oppmerksomhet ble målt, og hvor det ikke var kjent psykiatrisk lidelse eller søvnlidelse. I en av studiene hadde deltakerne en ADHD-diagnose. Resten av deltakerne var barn og unge uten kjent psykiatrisk lidelse eller søvnlidelse.

Den systematiske oversikten har sett på hvordan eksperimentell manipulasjon av søvn påvirker oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Oversikten måler både manipulasjon i form av begrensning, og økning av søvn. Begrensningen av søvn foregikk ved at ungdommene skulle korte ned på deres vanlige søvn ved å legge seg senere enn det de pleide. Økningen av søvn innebar at ungdommene skulle legge seg tidligere enn det de pleide. Begrenset søvn sammenliknes med normal søvn og økning av søvnen. Spenn for søvnvarighet for de med søvnrestriksjon var 0,00 til 8,37 timer.

 

Effekter av søvnmanipulasjon

Forfatterne konkluderer med at det ikke var noen betydelig forskjell i evnen til oppmerksomhet hos deltakerne som fikk begrenset søvn sammenliknet med oppmerksomhetsspennet hos de som sov normalt.  Men deltakerne som fikk mindre søvn hadde dårligere evne til oppmerksomhet enn de som fikk lengre søvn enn normalt. Særlig gjaldt dette eldre ungdommer og gutter. Det var ingen tydelig økning i hyperaktivitet eller impulsivitet blant deltakerne som sov mindre uansett om man sammenliknet med de som sov normalt eller de som sov lenger.

 

Hva betyr funnene?

Basert på dette understreker forfatterne betydning av tilstrekkelig søvn for unge, både som forebyggende og helsefremmende tiltak der vansker allerede har oppstått.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Mari Elvsåshagen, bibliotekar RBUP Øst og Sør, Lise Mette Eidet, tidligere rådgiver, RBUP øst og sør, og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.

 


(1) Lundahl, A., Kidwell, K.M. Van Dyk, T.R. & Nelson, T.D. A Meta-analysis of the effect of experimental sleep restriction on youth´s attention and hyperactivity. Developmental Neuropsychology40(3), 104-121. DOI: 10.1080/87565641.2014.939183

 

 

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send