Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 2

Populasjon: Barn og unge under 18 år med primær diagnose tvangslidelse (OCD)
Intervensjon: Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT)
Sammenligning: Venteliste/ vanlig familiebasert KAT
Basert på: Babiano-Espinosa 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvrapportert funksjonsnedsettelse (Målt på EWSAS) (skåres fra 0-40 høyere skår indikerer lavere funksjon)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RCT: Studie 5: 14,8 (SD 9,2)
Effektestimater
RCT: Studie 5: 12,8 (SD 9,7) (Cohen’s d 0,27, p=ns)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Foreldrerapportert funksjon (Målt på COIS-R Parent) (skåres på 4-punkts likert skala- høyere skår indikerer større funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
2 studier (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 25,3 (SD 16,1) RCT: Studie 6: 42,8 (SD 23,4)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 16,8 (SD 17,2) p<0,05) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 13,0 (SD 15,7) og 13,9 (SD 15,0) RCT: Studie 6: 16,8 (SD 24,5) Cohen’s d 0,99, mål p<0,005)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Foreldrerapportert funksjonsnedsettelse (Målt på CHOCI-impairment) (skåres fra 0-48, høyere skår indikerer mer alvorlig funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 24,9 (SD 7,0)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 17,8 (SD 10,0) p<0,001)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Foreldrerapportert funksjonsnedsettelse (Målt på EWSAS) (skåres fra 0-40 høyere skår indikerer lavere funksjon)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RCT: Studie 5: 16,1 (SD 8,6)
Effektestimater
RCT: Studie 5: 11,4 (SD 8,5) (Cohen’s d 0,43, p<0,001)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Psykososial funksjon (klinikervurdert) (Målt på CGAS) (skåres fra 1-100 høyere skår indikerer høyere funksjon)
Studier (antall personer)
3 studier (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: 51,8 (SD ikke rapportert) Studie 3: () 56,1 (SD 6,3) RCT: Studie 4: 48,0 (SD 8,0)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: 58,6 (SD ikke rapportert) Studie 3: 71,5 (SD 9,3) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 74,0 (SD 9,0) og 73,5 (SD 9,7) RCT: Studie 4: 61,4 (SD 12,0) (Cohen’s d -0,06, p=ns)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapportertrapportert psykososial funksjon (Målt på SDQ) (skåres fra 0-40 høyere skår indikerer lavere funksjon)
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: SDQ child 13,5 (SD 5,5)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: SDQ child 10,6 (SD 4,0) p=ns) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 10,7 (SD 4,2) og 10,5 (SD 4,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Foreldrerapportert psykososial funksjon (Målt på SDQ) (skåres fra 0-40 høyere skår indikerer lavere funksjon)
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: SDQ parent 12,0 (SD 6,7)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: SDQ parent 10,3 (SD 6,3) p=ns) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 10,3 (SD 6,6) og 9,7 (SD 6,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Familiens tilpasning av barnets symptomer (Målt på FAS) (skåres fra 0 til 6 høyere skår indikerer større tilpasning)
Studier (antall personer)
4 studier (81 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 14,6 (SD 8,4) RCT: Studie 4: () 29,5 (SD 7,8) Studie 5: 15,8 (SD 11,3) Studie 6: 25,7 (SD 8,6)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 9,6 (SD 7,1) p<0,05) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 6,9 (SD 8,1) og 6,5 (SD 6,9) RCT: Studie 4: 19,5 (SD 9,7) (Cohen’s d 0,56, p=ns) Studie 5: () 11,2 (SD 9,2) Cohens’d 0,54 (P=0,003) Studie 6: () 16,1 (SD 13,9) Cohens’d 0,37 (P=0,003)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Livskvalitet (Målt på PEDSQL) (skåres fra 0 til 92 høyere skår indikerer mer livskvalitet)
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 2: 35,3 (SD 12,1)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 2: 18,5 (SD 14,9) p<0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2.3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Fornøydhet med behandlingen CSQ-8 (første spørsmål) (skåres fra 8 til 32, høyere verdier indikerer høyere tilfredshet)
Studier (antall personer)
2 studier (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: ikke rapportert RCT: Studie 4: ikke rapportert
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: ikke rapportert RCT: Studie 4: 28,6 (SD 4,5) (kun etterdata uten kontroll
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Fornøydhet med behandlingen (ukjent skala)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RCT: Studie 5: Ingen førdata
Effektestimater
RCT: Studie 5: 46% av barna var fornøyd med internettlevert format, 50% ville foretrukket å møte en kliniker, 4 % ville foretrukket ansikt til ansiktsterapi, 32% opplevde nettløsningen som veldig god, 32% som god, 36% som ok og 0% som dårlig
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Allianse med behandling/ terapeut (Målt med PWA) (skåres fra 0-20, høyere skår indikerer økt allianse)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RCT: Studie 6: Ingen førdata
Effektestimater
RCT: Studie 6: 19,4 (SD 1,3) kun etterdata
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Allianse med terapeut (Målt med WAI) (skåres fra 36-252, høyere skår indikerer økt allianse)
Studier (antall personer)
1 studie (11 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RCT: Studie 4: Ikke rapportert
Effektestimater
RCT: Studie 4: Mors opplevelse 223,5 (SD 34,8) Terapeuts rapport 226,1 (SD 32,9) etterdata uten kontroll
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
6 studier (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: 0 frafall Studie 2: 0 frafall Studie 3: 8,3 av 12 kapitler gjennomført av barn og 4,7 av 5 kapitler gjennomført av foreldre RCT: Studie 4: 1 frafall Studie 5: 8,5 av 10 kapitler fullført, 1 frafall Studie 6: 2 frafall
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)