Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 1

Populasjon: Barn og unge under 18 år med primær diagnose tvangslidelse (OCD)
Intervensjon: Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT)
Sammenligning: Venteliste/ vanlig familiebasert KAT
Basert på: Babiano-Espinosa 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvrapporterte symptomer tvangslidelse (Målt på CY-BOCS) (skåres fra 0-40, høyere skår indikerer mer symptomer)
Studier (antall personer)
6 studier (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: 24,2 (SD 5,2) Studie 2: 29,1 (SD 4,2) Studie 3: 21,3 (SD 3,5) RCT: Studie 4: 22,9 (SD 4,1) Studie 5: 23,0 (SD 4,3) Studie 6: 25,4 (SD 3,6)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: 17,4 (SD 5,9) mål på usikkerhet ikke rapportert) Studie 2: 14,8 (SD 7,7) p<0,001) Studie 3: 12,1 (SD 4,5) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 8,8 (SD 5,1) og 9,1 (SD 6,4) RCT: Studie 4: 14,9 (SD 7,3) Cohen’s d 0,09, mål p=ns) Studie 5: 17,0 (SD 6,3) Cohen’s d 0,69, p<0,001) Studie 6: 11,1 (SD 10,5) Cohen’s d 1,36, p<0,001)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapporterte symptomer tvangslidelse (Målt på CHOCI-symptom) (skåres fra 0-48, høyere skår indikerer mer alvorlig funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
2 studier (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 13,6 (SD 8,7) RCT: Studie 5: (CHOCI-R) 24,5 (SD 6,7)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 6,4 (SD 6,6) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 5,3 (SD 6,7) og 5,0 (SD 6,6) RCT: Studie 5: (CHOCI-R) Cohen’s d 0,64 (p=0,014)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Foreldrerapporterte symptomer tvangslidelse (Målt på CY-BOCS-parent) (skåres fra 0-40, høyere skår indikerer mer symptomer)
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 2: 24,1 (SD 3,3)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 2: 12,9 (SD 7,3) p<0,001) Gjennomsnitt ved 6 mnd var 11,5 (SD 9,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Foreldrerapporterte symptomer tvangslidelse (Målt på CHOCI-symptom) (skåres fra 0-48, høyere skår indikerer mer alvorlig funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
2 studier (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 12,4 (SD 6,8) RCT: Studie 5: (CHOCI-R) 24,4 (SD 7,6)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 6,5 (SD 5,1) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 5,3 (SD 5,6) og 4,5 (SD 4,3) RCT: Studie 5: (CHOCI-R) 19,3 (SD 9,9) Cohen’s d 0,59 (p=0,012)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Symptomer tvangslidelse (Målt på ADIS-IV-C/P) (OCD CSR) (skåres fra 0-8, over 4 indikerer klinisk terskel)
Studier (antall personer)
3 studier (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: 6,2 (SD 1,1) Studie 2: 6,6 (SD 0,5) RCT: Studie 4: 5,1 (SD 0,8)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: 4,0 (SD 1,4) mål på usikkerhet ikke rapportert) Studie 2: 3,5 (SD 2,0) p<0,001) Gjennomsnitt ved 6 mnd var 3,3 (SD 1,9) RCT: Studie 4: 3,4 (SD 1,2) Cohen’s d 0,24,
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Symptomer tvangslidelse (Målt på NIMH GOCS) (skåres fra 1-15 høyere skår indikerer mer alvorlig symptomer)
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 2: 10,7 (SD 1,8)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 2: 6,3 (SD 3,1) p<0,005) Gjennomsnitt ved 6 mnd var 5,8 (SD 3,6)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Selvrapportert depresjon (Målt på CDI-S (short version)) (skåres fra 0-54, over 19-20 indikerer klinisk terskel)
Studier (antall personer)
4 studier (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 2: 13.6 (SD 10,9) Studie 3: 9,6 (SD 1,4) RCT: Studie 5: 4,7 (SD 3,4) ikke short version Studie 6: (- ikke short version 8,9 (SD 6,7)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 2: 10,3 (SD 7,9) p<0,05) Studie 3: 9,9 (SD 1,2) p=ns) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 2,5 (SD 2,7) og 2,2 (SD 2,1) RCT: Studie 5: -4,6 (SD 4,0) ikke short version (Cohen’s d -0,01, p=ns) Studie 6: - 7,5 (SD 8,0) ikke short version (Cohen’s d 0,43, p=ns)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapportert angst (Målt på SCAS) (skåres på 4-punkts likert skala- høyere skår indikerer større funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
3 studier (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: - SCAS uten OCD 30,4 (SD 16,9) Studie 3: - SCAS med OCD 9,1 (SD 5,0) RCT: Studie 5: 12,9 (SD 6,4)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: - SCAS uten OCD 20,2 (SD 13,5) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 18,9 (SD 14,0) og 18,3 (SD 14,2) Studie 3: - SCAS med OCD 4,1 (SD 3,4) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 2,9 (SD 3,8) og 3,3 (SD 4,0) RCT: Studie 5: 11,4 (SD 7,4) (Cohen’s d 0,27, p=ns)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapportert angst (Målt på MASC) (skåres på 4-punkts likert skala- høyere skår indikerer mer alvorlig angst
Studier (antall personer)
2 studier (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 2: 83,6 (SD 35,0) RCT: Studie 6: 39,9 (SD14,8)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 2: 60,1 (SD 26,1) p=ns) RCT: Studie 6: 33,4 (SD 14,8) (Cohen’s d 0,46, p
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Foreldrerapportert angst (Målt på SCAS OCD) (skåres på 4-punkts likert skala- høyere skår indikerer større funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
2 studier (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: ()- SCAS uten OCD 25,2 (SD 15,7) RCT: Studie 5: oppgitt kun som SCAS 10,7 (SD 5,8)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: ()- SCAS uten OCD 16,0 (SD 13,5) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 16,4 (SD 12,2) og 15,7 (SD 14,1) RCT: Studie 5: oppgitt kun som SCAS 8,3 (SD 5,9) (Cohen’s d 0,67, p<0,004)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Symptomer psykiske vansker (Målt på CGI-S (severity of illness) (skåres fra 1-7, høyere skår indikerer mer alvorlig lidelse)
Studier (antall personer)
4 studier (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: () 5,2 (SD ikke rapportert) Studie 2: 5,6 (SD 0,5) RCT: Studie 4: 4,9 (SD 0,7) Studie 6: 3,8 (SD 0,9)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: () 3,6 (SD ikke rapportert) Studie 2: 3,1 (SD 1,5) p<0,001) Gjennomsnitt ved 6 mnd var 2,7 (SD 1,6) RCT: Studie 4: 3,2 (SD 1,5) (Cohen’s d -0,06, p=ns) Studie 6: 1,6 (SD 1,8) (Cohen’s d 1,48, p<0,001)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Symptomer psykiske vansker (Målt på CGI-I (global improvement)) (skåres fra 1-7, høyere skår indikerer forverring)
Studier (antall personer)
3 studier (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 1: ikke rapportert Studie 3: ikke rapportert RCT: Studie 6: Ikke rapportert
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 1: 2,2 (SD 0,8) Studie 3: 52% much or very approved. Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd 71% RCT: Studie 6: 13 av 16 deltakere 81% rapporterte en CGI-skår på 1 eller 2
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapportert funksjon (Målt på COIS-R Child) (skåres på 4-punkts likert skala- høyere skår indikerer større funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
2 studier (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 17,3 (SD 15,5) RCT: Studie 6: (COIS child) 38,8 (SD 24,1)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 6,6 (SD 7,9) p<0,001) Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 5,2 (SD 8,4) og 6,0 (SD 9,0) RCT: Studie 6: 16,1 (SD 19,0) (Cohen’s d 0,46, p<0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Selvrapportert funksjonsnedsettelse (Målt på CHOCI-impairment) (skåres fra 0-48, høyere skår indikerer mer alvorlig funksjonsnedsettelse)
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Observasjonsstudier: Studie 3: 22,6 (SD 8,1)
Effektestimater
Observasjonsstudier: Studie 3: 11,6 (SD 6,3) p<0,001) (etter behandlingen). Gjennomsnitt ved 3 og 6 mnd var 9,9 (SD 8,9) og 10,4 (SD 9,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie