Melketistelelsktrakt med antioksidantegenskaper (silymarin) sammenliknet med placebo

Populasjon: Ungdom diagnostisert med trikotillomani
Intervensjon: Antioksidanter - melketistelekstrakt (silymarin)
Sammenligning: Placebo
Basert på: Hoffman 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Behandlingsrespons målt med Clinical Global Impression -Improvement Scale (CGI-I). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (8 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,00 (95 % KI 0,28 til 14,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer av trikotillomani målt med Clinical Global Impression -Severity Scale (CGI-S). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,13 (95 % KI -2,72 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer av trikotillomani målt med Massachusetts General Hospital Hairpulling Scale (MGH-HPS). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -5,87 (95 % KI -17,46 til 5,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer av trikotillomani målt med NIMH Trichotillomania Severity Scale (NIMH-TSS). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,94 (95 % KI -8,14 til 2,26
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer av trikotillomani målt med Trichotillomania Scale For Children - Child Version (TSC-C). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -1,25 til 1,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i symptomer av trikotillomani målt med Trichotillomania Scale For Children - Parent Version (TSC-P). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (4 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,20 (95 % KI -1,48 til -0,92)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Reduksjon i komorbiditet (samsykelighet) av depresjon målt med Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (7 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,62 (95 % KI -3,98 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Livskvalitet og funksjon målt med Sheehan Disability Scale (SDS). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,30 (95 % KI -8,43 til 5,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Frafall fra behandling (toleranse av behandlingen). Oppfølgingstid 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR ikke mulig å estimere
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse