Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling (supplerende med flere utfall)

Populasjon: Barn og unge med primær diagnose tvangslidelse (OCD)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Medikamentell behandling
Basert på: Uhre 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer av OCD målt med CY-BOCS ved endt behandling
Studier (antall personer)
3 studier (146 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,75 (95% KI -3,79 til 2,29
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Funksjon selv-rapportert målt med COIS-C ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -6,95 (95% KI -0,15 til -13,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 4. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Funksjon foreldre-rapportert målt med COIS-P ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,70 (95% KI -9,85 til -6,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 4. Nedgradert -1 på grunn av én liten studie
Utfall
Mangel på tilfriskning (remisjon)
Studier (antall personer)
2 studier (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
760 per 1,000
Effektestimater
646 per 1000 RR 0,85 (95 % KI 0,66 til 1,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere) 5. Tilfriskning (remisjon) var vurdert på en ikke-standardisert måte
Utfall
Alvorlige uønskede hendelser
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Det var for få hendelser til å vurdere dette utfallet
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse