Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling eller venteliste

Populasjon: Barn og unge med primær diagnose tvangslidelse (OCD)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen behandling eller venteliste
Basert på: Uhre 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer av OCD målt med CY-BOCS ved endt behandling
Studier (antall personer)
10 studier (701 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -8,51 (95% KI -10,84 til -6,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Alvorlige uønskede effekter (fotnote 6) ved endt behandling
Studier (antall personer)
3 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 per 1,000
Effektestimater
2 per 1000 RR 0,33 (95 % KI 0,01 til 7,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Funksjon self-rapportert målt med COIS-C ved endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (250 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,90 (95% KI -1,19 til -0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Funksjon foreldrerapportert målt med COIS-P ved endt behandling
Studier (antall personer)
5 studier (377 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,68 (95% KI -1,12 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Livskvalitet (QoL) målt med MANSA ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (223 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,39 (95% KI 0,02 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
3 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
319 per 1,000
Effektestimater
338 per 1000 RR 1,06 (95 % KI 0,93 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Mangel på tilfriskning (remisjon)
Studier (antall personer)
7 studier (480 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
924 per 1,000
Effektestimater
462 per 1000 RR 0,50 (95 % KI 0,37 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 5. Tilfriskning (remisjon) var vurdert på en ikke-standardisert måte