Behandlingsresistent tvangslidelse: effekter av oppfølgende kognitive atferdsterapi

Populasjon: Barn og unge mellom 8 og 17 år diagnostisert med tvangslidelse
Intervensjon: Ytterligere behandling i 10 til 37 sesjoner
Sammenligning: Medikamentell behandling (SSRI) eller ingen oppfølging
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer minimum 30% reduksjon (CY-BOCS)- tidspunkt for oppfølging etter behandling
Studier (antall personer)
2 (n ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke rapportert, det ble funnet en klinisk relevant fordel i favør av forlenget kognitiv atferdsterapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon, antall deltakere og mål på usikkerhet ikke rapportert.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging etter behandling
Studier (antall personer)
2 (n ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke rapportert, det ble funnet en klinisk relevant fordel i favør av forlenget kognitiv atferdsterapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon, antall deltakere og mål på usikkerhet ikke rapportert.
Utfall
Funksjon
Studier (antall personer)
2 (n ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke rapportert, 1 studie fant en klinisk forskjell i favør av forlenget kognitiv atferdsterapi, 1 studie fant liten eller ingen forskjell
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon, antall deltakere og mål på usikkerhet ikke rapportert. 3. Heterogenitet, resultatene variere på tvers av studiene.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert