Tredjebølge kognitiv atferdsterapi sammenliknet med eksponering- og responsprevensjon (ERP)

Populasjon: Barn og unge under 17 år med tvangslidelse
Intervensjon: Tredjebølge kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Eksponering- og responsprevensjon (ERP)
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer- tidspunkt for oppfølging etter behandling-minimum 30% reduksjon (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
1 (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,0 (95% KI 0,71 til 1,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2), kun 1 studie med få deltakere.
Utfall
Symptomer- tidspunkt for oppfølging 3 måneder-minimum 30% reduksjon (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
1 (9 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,0 (95% KI 0,68 til 1,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2), kun 1 studie med få deltakere.
Utfall
Symptomer- tidspunkt for oppfølging etter behandling
Studier (antall personer)
1 (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 5,0 (95% KI -12,53 til 2,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2), kun 1 studie med få deltakere.
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging etter behandling
Studier (antall personer)
1 (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,0 (95% KI -62,23 til 56,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2), kun 1 studie med få deltakere.