Familieterapi sammenliknet med individuell terapi

Populasjon: Barn og unge mellom 8 og 17 år diagnostisert med tvangslidelse
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Individuell terapi
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer minimum 30% reduksjon-etter behandling (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
2 (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
371 per 1000
Effektestimater
480 per 1000 (RR 1,29, 95% KI 0,67 til 2,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall.
Utfall
Symptomer minimum 30% reduksjon- tidspunkt for oppfølging ved 3 måneder (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
1 (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
560 per 1000
Effektestimater
600 per 1000 (RR 1,07, 95% KI 0,67 til 1,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall .
Utfall
Symptomer- tidspunkt for oppfølging etter behandling (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
2 (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,01 (95% KI -6,59 til 2,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall .
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging etter behandling (CY-BOCS
Studier (antall personer)
2 (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
200 per 1000
Effektestimater
500 per 1000 (RR 2,5, 95% KI 0,63 til 10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall.
Utfall
Familietilpasning- tidspunkt for oppfølging: lengste oppfølging (Family Accommodation Scale-FAS)
Studier (antall personer)
2 (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 6,0 (95% KI -14,9 til 2,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall.
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging: lengste oppfølging (Social Functioning)
Studier (antall personer)
1 (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 5,34 (95% KI -1,46 til 12,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging etter behandling
Studier (antall personer)
2 (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
57 per 1000
Effektestimater
114 per 1000 (RR 2,0, 95% KI 0,4 til 9,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Presisjon (-2) få deltakere og bredt konfidensintervall.
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert