Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Farhood 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2015
Tiltak
Alle
Populasjon
Pasienter med PANDAS
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Freeman 2014
Søkedato
Oppdatering av en tidligere oversikt, artikler publisert inntil 2012
Tiltak
Psykologisk (kognitiv atferdsterapi (KAT), avspenningsterapi, psykoedukasjon) og kombinasjonsbehandling (KAT + medikamentell behandling)
Populasjon
Barn og ungdom mellom 3 og 19 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Iniesta-Pulveda 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 1996 inntil juni 2015
Tiltak
Individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom mellom 4 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- omtaler de samme studiene som Öst 2016- men kun de med høy familieinvolvering. Inkluderer også studier uten kontrollgruppe- har senere søk enn retningslinjen
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ivarsson 2015
Søkedato
Artikler publisert inntil oktober 2014
Tiltak
Medikamentell behandling, kognitiv atferdsterapi (KAT) og kombinasjonsbehandling (SRI + KAT)
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Locher 2017
Søkedato
Artikler publisert inntil august 2016
Tiltak
Medikamentell behandling (SSRI)
Populasjon
Barn og unge under 18 år med depresjon, angt, tvangslidelser og traumer (PTSD)
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Õst 2016 og Kotapati 2019
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Maneeton 2020
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2019
Tiltak
Medikamentell behandling (Fluoxetine)
Populasjon
Barn og unge under 18 år med diagnose tvangslidelse (OCD)
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Õst 2016 og Kotapati 2019
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Munthe-Kaas 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil 01.04.2013
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år vurdert som å ha høy risiko for utvikling av OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil april 2013 (sjekket for oppdateringer februar 2014)
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle, inkludert barn og unge
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Lenke
Type
Systematisk oversikt og retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Romanelli 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2012
Tiltak
Eksponering med responsprevensjon eller kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og voksne, gj.snittsaldre mellom 11,5 og 13,7 år og mellom 31,5 og 38,5 år, diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rosa-Alcázar 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1983 inntil februar 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi
Populasjon
Barn og ungdom under 19 år (gj.snittsaldre mellom 6 og 15,5 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sanchez-Meca 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1988 inntil februar 2012
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (KAT), medikamentell behandling og kombinasjonsbehandling (SRI + KAT)
Populasjon
Barn og ungdom (gj.snittsaldre mellom 12,1 og 12,7 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sigra 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Pasienter med PANDAS, PANS, CANS eller PITAND
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Skarphedinsson 2015
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom mellom 7 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Turner 2018
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling (sertralin)
Populasjon
Barn og ungdom opp til 18 år (gj.snittsaldre mellom 10,75 og 14,4 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Thompson-Hollands 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil mai 2012
Tiltak
Familiebasert behandling ("familiy inclusive treatment")
Populasjon
Barn og ungdom (gj.snitt 17,89 år, rekkevidde mellom 7,1 og 37,0) med OCD-diagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Vitaliti 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2015
Tiltak
Immunoterapi
Populasjon
Nevrogenerative forstyrrelser
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Wu 2016
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år diagnostisert med OCD som primærdiagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar