Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Farhood 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2015
Tiltak
Alle
Populasjon
Pasienter med PANDAS
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Freeman 2014
Søkedato
Oppdatering av en tidligere oversikt, artikler publisert inntil 2012
Tiltak
Psykologisk (kognitiv atferdsterapi (KAT), avspenningsterapi, psykoedukasjon) og kombinasjonsbehandling (KAT + medikamentell behandling)
Populasjon
Barn og ungdom mellom 3 og 19 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Iniesta-Pulveda 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 1996 inntil juni 2015
Tiltak
Individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom mellom 4 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- omtaler de samme studiene som Öst 2016- men kun de med høy familieinvolvering. Inkluderer også studier uten kontrollgruppe- har senere søk enn retningslinjen
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ivarsson 2015
Søkedato
Artikler publisert inntil oktober 2014
Tiltak
Medikamentell behandling, kognitiv atferdsterapi (KAT) og kombinasjonsbehandling (SRI + KAT)
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Locher 2017
Søkedato
Artikler publisert inntil august 2016
Tiltak
Medikamentell behandling (SSRI)
Populasjon
Barn og unge under 18 år med depresjon, angt, tvangslidelser og traumer (PTSD)
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Õst 2016 og Kotapati 2019
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Maneeton 2020
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2019
Tiltak
Medikamentell behandling (Fluoxetine)
Populasjon
Barn og unge under 18 år med diagnose tvangslidelse (OCD)
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Õst 2016 og Kotapati 2019
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Munthe-Kaas 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil 01.04.2013
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år vurdert som å ha høy risiko for utvikling av OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil april 2013 (sjekket for oppdateringer februar 2014)
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle, inkludert barn og unge
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Lenke
Type
Systematisk oversikt og retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Romanelli 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2012
Tiltak
Eksponering med responsprevensjon eller kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og voksne, gj.snittsaldre mellom 11,5 og 13,7 år og mellom 31,5 og 38,5 år, diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rosa-Alcázar 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1983 inntil februar 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi
Populasjon
Barn og ungdom under 19 år (gj.snittsaldre mellom 6 og 15,5 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sanchez-Meca 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1988 inntil februar 2012
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (KAT), medikamentell behandling og kombinasjonsbehandling (SRI + KAT)
Populasjon
Barn og ungdom (gj.snittsaldre mellom 12,1 og 12,7 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sigra 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Pasienter med PANDAS, PANS, CANS eller PITAND
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Skarphedinsson 2015
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom mellom 7 og 18 år diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Turner 2018
Søkedato
Artikler publisert inntil juni 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling (sertralin)
Populasjon
Barn og ungdom opp til 18 år (gj.snittsaldre mellom 10,75 og 14,4 år) diagnostisert med OCD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Thompson-Hollands 2014
Søkedato
Artikler publisert inntil mai 2012
Tiltak
Familiebasert behandling ("familiy inclusive treatment")
Populasjon
Barn og ungdom (gj.snitt 17,89 år, rekkevidde mellom 7,1 og 37,0) med OCD-diagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Vitaliti 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2015
Tiltak
Immunoterapi
Populasjon
Nevrogenerative forstyrrelser
Årsak for eksklusjon
Rapporterer ikke tall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
1.5.19
Kommentar
ID
Wu 2016
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år diagnostisert med OCD som primærdiagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Öst 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bose 2021
Søkedato
Januar 2020
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (måler terapeutisk allianse)
Populasjon
Barn og unge i alderen 6-18 år med flere ulike tilstander
Årsak for eksklusjon
Flyttes til tiltakskapittel kognitiv atferdsterapi på grunn av mange ulike tilstander
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Cocuzza 2022
Søkedato
Juni 2021
Tiltak
Kirurgi - fjerning av mandler (tonsillektomi)
Populasjon
Barn og unge med PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychoatric Syndrome) og PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with streptococcal infection)
Årsak for eksklusjon
Dette er sykdommer som behandles på pediatrisk avdeling og ikke i psykisk helsevern
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Feb. 2022
Kommentar
ID
De Nadai
Søkedato
-
Tiltak
-
Populasjon
-
Årsak for eksklusjon
Kost-nytte analyse og ikke effekt av tiltak
Type
-
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
nov. 2021
Kommentar
ID
Elliott 2021
Søkedato
-
Tiltak
-
Populasjon
-
Årsak for eksklusjon
Tilstanden er autisme- flyttes til autismekapittel
Type
-
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Sept. 2021
Kommentar
ID
Johnson 2021
Søkedato
Juni 2021
Tiltak
Anti-inflammatory, antibacterial eller immonomodulatory behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år med PANS eller PANDAS
Årsak for eksklusjon
Dette er sykdommer som behandles ved pediatriske avdelinger og ikke i psykisk helsevern
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Juni og juli 2021
Kommentar
ID
Plaisted 2021
Søkedato
Nov. 2019
Tiltak
Medisiner/Foreldreinvolvering/Oppmerksomhetstrening
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 21 år med angst, OCD og PTSD
Årsak for eksklusjon
Flyttes til et nytt kapittel Eksponering- med blandede populasjoner
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Mai 2021
Kommentar
ID
Reid 2021
Søkedato
April 2020
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi med ERP (Exposure and response prevention)
Populasjon
Alle aldre - moderatoranalyser for barn og unge
Årsak for eksklusjon
Overflødig - overlapp med Sundhedstyrelsen, Uhre og Öst som allerede er inkluderte
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Mars 2021
Kommentar