Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon eller attention-placebo for behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 2-13 år eksponert for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: psykoedukasjon og støttende intervensjon eller attention-placebo
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, 6 måneders oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,18 (-0,27 til 0,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi Ved sluttidspunkt, foreldrerapport
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,01 (-0,58 til 0,6)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi 3 måneders oppfølging, foreldrerapport
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,27 (-0,32 til 0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD ved sluttidspunkt, antall deltakere med score over klinisk terskel
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,81 (-0,21 til 15,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD ved 6 måneders oppfølging; antall deltakere med score over klinisk terskel
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 0,89 (0,17 til 4,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt
Studier (antall personer)
1 studie (113 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,16 (-0,23 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,32 (-0,09 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,29 (-0,89 til 0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskler for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,31 (-0,9 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskler for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, internaliserende, 8-9 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,51 (-0,05 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved 6 måneders oppfølging, internaliserende
Studier (antall personer)
1 studie (135 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,39 (0,03 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, eksternaliserende
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,19 (-0,13 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved 6 måneders oppfølging, eksternaliserende
Studier (antall personer)
1 studie (135 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,41 (0,05 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Global fungering, 8 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,4 (-1,19 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskler for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, 8-9 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,39 (0,81 til 2,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere