Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs ingen behandling / venteliste; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 8-23 år med pågående eksponering til traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: ingen behandling
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, korttidsoppfølging 8-15 uker
Studier (antall personer)
2 studier (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,7 (-1,04 til -0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 17 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (32 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,55 (-1,26 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer, 8-15 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,56 (-0,9 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer: internaliserende. 8 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,08 (-0,52 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer: eksternaliserende, 8 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,19 (-0,25 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall 8-17 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (179 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 0,88 (0,47 til 1,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskler for klinisk viktig fordel og ulempe