Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs EMDR behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 8-23 år eksponert for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: EMDR
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi - Korttidsoppfølging 4, selvrapport
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,22 (-0,41 til 0,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi - 3 mnd oppfølgingstid, selvrapport
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,44 (-0,19 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, 4 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,22 (-0,84 til 0,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
Uønskede effekter 1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,34 (-0,29 til 0,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Angstsymptomer ved sluttidspunkt, 4 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,55 (-0,08 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Angstsymptomer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,35 (-0,27 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,27 (-0,27 til 0,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Frafall ved 4 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 0,75 (0,3 til 1,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere