Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste

Populasjon: Barn 7-17 år med pågående eksponering for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: ingen tiltak
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, korttidsoppfølging 4-16 uker
Studier (antall personer)
6 studier (1570 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,82 (-1,22 til -0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
PTSD symptomatologi, 2-6 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
5 studier (1677 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,55 (-1,04 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
PTSD symptomatologi, oppfølgingstid: snitt 9 uker
Studier (antall personer)
1 studie (48 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,96 (2,65 til -1,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 8
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD ved endepunkt oppfølgingstid; 4-16 uker
Studier (antall personer)
4 studier (836 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 0,71 (0,61 til 0,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
PTSD ved 6-måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (404 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,05 (0,78 til 1,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskler for både klinisk viktig fordel og ulempe 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angst- symptomer 5-16 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (882 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,26 (-0,44 til -0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst- symptomer 2-6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (944 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,48 (-1,1 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet 6. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel
Utfall
Depresjonssymptomer ved endepunkt 4-5 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (1364 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,29 (-0,52 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 7. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Depresjonssymptomer ved 3-6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (1535 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,01 (-0,16 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 7. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Dissosiative symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (154 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,03 (-0,62 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Nedsatt funksjon 16 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (154 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,64 (0,99 til -0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 8
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Nedsatt funksjon 2 måneders oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,14 (1,5 til -0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer 5 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (728 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,25 (-0,56 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 7. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer 3-6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier 802 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,05 (-0,28 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 7. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Frafall, 4-16 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
10 studier (2488 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 1,49 (0,38 til 5,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1/-2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1/-2: 95 % KI krysser linja for ingen effekt, og terskler for både klinisk viktig fordel og ulempe 7. Nedgradert -1/-2 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet