Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon

Populasjon: Barn 14-17 år med pågående eksponering for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: Psykoedukasjon
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, korttidsoppfølging 3 uker
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,26 (-0,82 til 0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 3. Nedgradert -1: på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi 6 mnd oppfølgingstid klinikervurdert
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,12 (-0,44 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 3, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 3. Nedgradert -1: på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall; 3 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): not estimable
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 3. Nedgradert -1: på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie