Traume uten PTSD: Selvhjelp uten støtte, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 7-16 år eksponert for traume
Intervensjon: selvhjelp uten støtte
Sammenligning: vanlig behandling
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, 2-22 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
3 studie (180 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,48 (-1,04 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>50 %) 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>80 %) 6. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for både viktig fordel og viktig ulempe 7. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, 6 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,67 (-1,15 til 0,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi selvrapport 5 mnd oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (108 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,37 (-2,04 til 1,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>80 %) 6. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for både viktig fordel og viktig ulempe
Utfall
Angstsymptomer oppfølging 2-22 uker
Studier (antall personer)
2 studier (140 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,13 (-0,4 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>80 %)
Utfall
Angstsymptomer oppfølging 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (140 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,45 (-1,26 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>80 %)
Utfall
Depresjonssymptomer 2-22 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,01 (-0,54 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>50 %) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for både viktig fordel og viktig ulempe 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,37 (-0,9 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Dissosiative symptomer 2-22 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,48 (-1,01 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Dissosiative symptomer 5 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,69 (-1,23 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer sinne, oppfølging 2-22 uker
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,24 (-0,76 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer sinne, oppfølging 5 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,83 (-1,38 til -0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet, 6 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,17 (-0,64 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet, 6 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,49 (0,02 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 8
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 8. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall 2-22 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
156 per 1000
Effektestimater
386 per 1000 RR (95 % KI): 2,48 (0,53 til 11,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet (>50 %) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for både viktig fordel og viktig ulempe