Seksuelle overgrep: Multisystemisk familieterapi vs vanlig oppfølging (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Populasjon: Barn 13-17 år eksponert for traume
Intervensjon: Multisystemisk familieterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomatologi, klinikervurdert, 34 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,82 (-1,57 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD-symptomatologi selvrapport, 6 mnd oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,67 (-1,41 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 34 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,0 (-1,77 til -0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,67 (-1,41 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,14 (-1,92 til -0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2 ,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer internaliserende, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,35 (-2,16 til -0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer internaliserende, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,23 (-2,02 til -0,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer eksternaliserende, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,59 (-1,33 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer eksternaliserende, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,76 (-1,5 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Rusbruk ved endepunkt, antall dager rusbruk over 90 dager, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,74 (-1,48 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Rusbruk ved endepunkt, antall dager rusbruk over 90 dager, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,88 (-1,63 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Familiekonflikt ungdommers rapport, 34 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,89 (-2,77 til -1,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Familiekonflikt ungdommers rapport, 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,75 (-2,61 til -0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Familiekonflikt ungdommers rapport, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -2,1 (-3,02 til -1,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall 34 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 per 45
Effektestimater
10 per 45, RR (95 % KI): 5 (0,26 til 96,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie