Traume uten PTSD: Korte psykoedukasjonelle intervensjoner vs vanlig behandling

Populasjon: Barn som har vært utsatt for traume uten PTSD
Intervensjon: Korte psykoedukasjonelle intervensjoner
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 Post-traumatic stress disorder (A), prevention
Beskrivelse
PTSD symptomatologi, selvrapport, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,34 (-0,16 til 0,84)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, selvrapport, 5 måneders oppfølgingstid
1 studie (68 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,52 (0,03 til 1,0)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 2 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,36 (-1,08 til 0,36)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 5 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

RR (95 % KI): 0,52 (0,16 til 1,66)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)
214 per 1000
111 per 1000, RR (95 % KI): 0,52 (0,16 til 1,66)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe
PTSD ved 5 måneders oppfølging, antall personer med score over klinisk terskel
1 studie (68 deltakere)
97 per 1000
108 per 1000 RR (95 % KI): 1,12 (0,27 til 4,62)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Angst-symptomer 2 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,53 (-1,26, 0,2)
Lav 3, 6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Angst-symptomer 5 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,28 (-1,0 til 0,44)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,28 (0,21 til 0,78)
Svært lav 1, 2, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Depresjonssymptomer, 5 måneders oppfølging
1 studie (68 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,58 (0,09 til 1,07)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,41 (-0,09 til 0,91)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet,2 måneders oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,22 (-0,5 til 0,94)
Svært lav 1, 3, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet 5 måneders oppfølging
1 studier (98 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,36 (-0,76 til 0,04)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Frafall 2-6 ukers oppfølging
2 studier (115 deltakere)
218 per 1000
161 per 1000 RR (95 % KI): 0,74 (0,36 til 1,53)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe