Traume uten PTSD: Ikke-traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 7- 17 år eksponert for traume
Intervensjon: Ikke-traumefokusert KAT
Sammenligning: Psykoedukasjon og støttende intervensjon
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, korttidsoppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,68 (-1,07 til -0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, 3 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,58 (-0,97 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angstsymptomer 4 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -58 (-1,2 til -0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angstsymptomer 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,44 (-0,83 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Dissosiative symptomer 4 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,4 (-0,78 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Dissosiative symptomer 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,34 (-0,72 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie