Traume uten PTSD: EMDR og vanlig oppfølging vs vanlig oppfølging, behandling gitt >3 måneder etter traumet

Populasjon: Barn 13-17 år eksponert for traume
Intervensjon: EMDR og vanlig oppfølging
Sammenligning: vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,14 (-1,81 til -0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 3 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,04 (-1,71 til -0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
RR 0,22 (0,01 til 4,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
RR 0,37 (0,02 til 8,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer internaliserende, oppfølgingstid 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,78 (-1,43 til -0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer; eksternaliserende, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,74 (-2,48 til -1,0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse ODD symptomer, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,16 (-1,84 til -0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse, ODD symptomer, 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,93 (-1,58 til -0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Atferdsproblemer, 12 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,39 (-1,02 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Atferdsproblemer, oppfølgingstid 3 mnd
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,45 (-1,08 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studier (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenlikningsgruppe
156 per 1000
Effektestimater
364 per 1000 RR (95 % KI) 2,33 (0,92 til 5,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 5, 6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie