Traume uten PTSD; All psykologisk terapi sammenliknet med ingen / annet tiltak

Populasjon: Barn 2-24 år eksponert for traume uten PTSD-diagnose
Intervensjon: All psykologisk terapi
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Gillies, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD diagnose- medium oppfølgingstid (1 mnd-1år)
Studier (antall personer)
4 studier (742 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
OR 0,66 (0,26 til 1,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Det er subgruppeforskjeller mellom de ulike typene tiltak, men studiene er små og få, så det er ikke mulig å vite om dette skyldes tiltakene eller hvordan studiene er utført.
Utfall
PTSD totalsymptomer- medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
12 studier (2337 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,17 (-0,38 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
PTSD total symptomer- langtidseffekt (>1 år)
Studier (antall personer)
2 studier (141 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,17 (-0,28 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5, 6
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
PTSD unngåelsesatferd medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
2 studier (243 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,04 (-0,22 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
PTSD overaktivering medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
2 studier (243 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,13 (-0,43 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Angst totalsymptomer medium tidseffekt (1 mnd –1 år)
Studier (antall personer)
7 studier (1470 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,10 (-0,20 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst langtidseffekt (>1 år)
Studier (antall personer)
2 studier (176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,12 (-0,41 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5, 6
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Depresjon medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
13 studier (2191 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,07 (-0,22 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon langtidseffekt (> 1 år)
Studier (antall personer)
3 studier (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,24 (-0,56 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5, 6
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd total, medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
3 studier (281 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,20 (-0,43 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd: internaliserende medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
4 studier (291 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,01 (-0,25 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd: internaliserende langtidseffekt (>1 år)
Studier (antall personer)
2 studier (141 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,04 (-0,51 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Atferd: eksternaliserende medium tidseffekt (1 mnd-1 år)
Studier (antall personer)
5 studier (694 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
tandardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,02 (-0,32 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Atferd: eksternaliserende langtidseffekt (>1 år)
Studier (antall personer)
3 studier (298 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,28 (-0,05 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5, 6
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Loss to follow-up medium tidseffekt (1 mnd- 1 år)
Studier (antall personer)
19 studier (3663 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,0 (0,82 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter