Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs støttende veiledning, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 7-25 år eksponert for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: støttende veiledning
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologil, selvrapport, 12-17 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (181 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,69 (-0,99 til -0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 8-14 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (231 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,71 (-1,1 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (49 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,43 (-1 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4, 9
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 9. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (109 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,89 (-1,28 til -0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Forbedring ved sluttidspunkt, antall mennesker som ikke lenger møter diagnostiske kriterier. 8-15 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
376 per 1000
Effektestimater
628 per 1000 RR (95 % KI) 1,67 (1,25 til 2,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 5
Middels
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få hendelser
Utfall
Forbedring, antall mennesker som ikke lenger møter diagnostiske kriterier, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (118 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
500 per 1000
Effektestimater
780 per 1000 RR (95 % KI) 1,56 (1,17 til 2,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 5
Middels
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få hendelser
Utfall
Respons ved sluttidspunkt, antall mennesker som viser klinisk signifikant forbedring, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
400 per 1000
Effektestimater
708 per 1000 RR (95 % KI) 1,77 (1,08 til 2,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 5, 9
Lav
Beskrivelse
5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få hendelser 9. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angstsymptomer ved sluttidspunkt, 8-12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (433 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,29 (-0,48 til -0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 6-15 uker
Studier (antall personer)
7 studier (552 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,41 (-0,67 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, internaliserende ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,02 (-0,24 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,04 (-0,22 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Atferdsproblemer ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,08 (-0,18, 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Atferdsproblemer ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (228 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,04 (-0,32 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Global fungering ved sluttidspunkt, 14-15 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 1,08 (0,65 til 1,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett grunn, oppfølging 3-15 uker
Studier (antall personer)
8 studier (679 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
287 per 1000
Effektestimater
224 per 1000 RR (95 % KI): 0,78 (0,61 til 1,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 4
Middels
Beskrivelse
4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel