Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs venteliste, vanlig oppfølging eller ingen behandling; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn med snittalder 16,4 år, eksponert for pågående traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: Vanlig eller ingen oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi Selvrapport Oppfølging 1-3 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (301 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,28 (-1,68 til -0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (113 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,75 (-1,14 til -0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (89 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,63 (-1,09 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 3
Middels
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi Klinikervurdert ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,69 (-1,12 til -0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 3
Middels
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Forbedring ved sluttidspunkt (antall mennesker som ikke lenger møter diagnostisk kriterium for PTSD), oppfølging 8-12 uker
Studier (antall personer)
5 studier (277 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
407 per 1000
Effektestimater
712 per 1000 RR (95 % KI): 1,75 (1,33 til 2,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Høy
Høy
Beskrivelse
Utfall
Forbedring (ant mennesker som ikke lenger møter diagnostisk kriterium for PTSD), oppfølging 12-18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (213 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
324 per 1000
Effektestimater
385 per 1000 RR (95 % KI): 1,19 (0,85 til 1,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel
Utfall
Angstsymptomer ved sluttidspunktet, oppfølging 2-20 uker
Studier (antall personer)
8 studier (554 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,81 (-1,23 til 0,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 5
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende samsvar: høy heterogenitet (>50 %)
Utfall
Angstsymptomer oppfølging 12-18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (114 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,76 (-1,22 til -0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,48 (-0,84 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer. 12-18 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (203 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,5 (-0,78 til -0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, 6-13 uker
Studier (antall personer)
5 studier (476 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,58 (-0,79 til -0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 12-20 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (210 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,25 (-0,67 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,77 (-1,32 til -0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Global fungering, 10-20 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (321 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 1,25 (0,65 til 1,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 5
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende samsvar: høy heterogenitet (>50 %)
Utfall
Frafall, 0,4-20 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
18 studier (1255 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
75 per 1000
Effektestimater
98 per 1000 RR (95 % KI): 1,3 (0,93 til 1,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 8
Middels
Beskrivelse
8. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe