Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet EMDR, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn alder 8-18 år eksponert for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT
Sammenligning: EMDR
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt, selvrapport, korttidsoppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,13 (-0,56 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,35 (-0,77 til -0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, selvrapport, oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,24 (-0,66 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 studie (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,04 (-0,53 til -0,6)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,55 (0,12 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,46 (0,03 til 0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,45 (0,02 til 0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,23 (-0,66 til 0,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet, 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,39 (-0,82 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,3 (-0,73 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5 ,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, 6-8 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (133 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
118 per 1000
Effektestimater
94 per 1000 RR (95 % KI): 0,8 (0.31 til 2,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 7
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 7. Nedgradert -1 på grunn av få hendelser