Traume med PTSD: Støttende rådgivning (supportive counselling) sammenliknet med ingen oppfølging

Populasjon: Barn 12-25 år eksponert for traume
Intervensjon: Rådgivning (supportive counselling)
Sammenligning: Ingen oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt selvrapport., oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,48 (-1,33 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi selvrapport, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,42 (-1,27 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,43 (-0,98 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4, 6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,11 (-0,66 til 0,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4, 6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0 (-0,55 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Forbedring ved 12 måneders oppfølging (antall personer som ikke lenger møter diagnostisk kriterium for PTSD)
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
536 per 1000
Effektestimater
466 per 1000 RR (95 % KI): 0,87 (0,51 til 1,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,11 (-0,73 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,7 (-1,17 til -0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,47 (-1,03 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,34 (-0,9 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Nedsatt funksjon ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,91 (-1,49 til -0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4, 6
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Nedsatt funksjon ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,44 (-1 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4, 6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Nedsatt funksjon ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,27 (-0,82 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4, 6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, oppfølging 3-6 uker
Studier (antall personer)
2 studier (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 per 1000
Effektestimater
0 per 1000 RR (95 % KI): 6,75 (0,86 til 52,7)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 4, 5, 6
Lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie