Traume med PTSD: Medikamentell behandling; D-cykloserin og eksponeringsterapi sammenliknet med placebo og eksponeringsterapi

Populasjon: Barn 10-17 eksponert for traume
Intervensjon: D-cykloserin og eksponeringsterapi
Sammenligning: Placebo og eksponeringsterapi
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews E, pharmacological interventions
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomer selvrapport ved 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,07 (-0,45 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere 1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe og fordel 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 6. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
PTSD symptomer selvrapport ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0.09 (-0,61 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Antall mennesker med forbedring på CPSS ved 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
643 per 1000
Effektestimater
411 per 1000, RR 0,64 (0,39 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5. 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,09 (-0,43 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,17 (-0,69 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Angstsymptomer ved 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,31 (-0,21 til 0,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Angstsymptomer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,05 (-0,47, 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 7. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere
Utfall
Frafall; 12 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (24 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
143 per 1000
Effektestimater
207 per 1000 RR (95 % KI): 1,45 (0,46 til 4,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: på grunn av risk of bias assosiert med randomiseringsmetode foreslått av statistisk signifikant forskjell ved baseline 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe og fordel 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie