Traume med PTSD: Foreldretrening sammenliknet med vanlig oppfølging, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 7-13 år eksponert for traume
Intervensjon: Foreldretrening (KAT kun foreldre)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt, klinikervurdert, oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,59 (-1,26 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi klinikervurdert. Oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,63 (-1,33 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi klinikervurdert, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,58 (-1,28 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,42 (-1,11 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, oppfølging 2 år
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,89 (-1,6 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved sluttidspunkt, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,63 (-1,38 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,23 (-0,96 til 0,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe. 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,18 (-0,91 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,07 (-0,8 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe. 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende ved 2 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,92 (-1,69 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,86 (-1,56 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,45 (-1,13 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,32 (-1 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2 ,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,5 (-1,18 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 2 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,86 (-1,56 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie