Tap av forelder: Støtteprogrammer sammenliknet med ingen / annen behandling

Populasjon: Barn 6-18 år med krigstraumer
Intervensjon: Psykososiale tiltak
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Bergman, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (100 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
McClatchey 2009: Cohen's d .27 (p: .08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 på grunn av design (observasjonsstudie) 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: 1 studie
Utfall
Sorg
Studier (antall personer)
5 studier (623 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
McClatchey 2009: Cohen's d: .50 (p: .01), Kalantari 2012: Cohen's d: 1,21 (p: .00), Sandler 2010 (3 mnd): Cohen's d .09 (p: .43), Sandler 2010 (11 mnd): Cohen's d .27 (p: .06), Sandler 2010 (6 år): Cohen's d .21 (p: .03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon hos foreldre
Studier (antall personer)
1 studie (83 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Black & Urbanowicz 1985: Phi (φ) .33 (p: .01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: 1 studie
Utfall
Depresjon og angst hos barn
Studier (antall personer)
4 studier (836 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Christ et al 2005: Cohen's d; .14 (p: .53) (depresjon), .43 (p: .31) (angst, trekk), .44 (p: .12) (angst, state), Schmiege 2006 (angst 11 mnd etter): Cohen's d; .36 (p: .06) (jenter), .02 (p: .73) (gutter), (depresjon 11 mnd etter): Cohen's d .28 (p: .16) (jenter), .-01 (p: .65) (gutter) Sandler 2010: Cohen's d: .40 (p: .04) (6 år etter), Post treatment: Sandler 2003: Cohen's d: .50 (p: .01) (psykisk helse), .05 (p: .78) (negative tanker), .41 (p: .03) (internaliserende), 11 måneder etter Sandler 2003: Cohen's d: .32 (p: .10) (psykisk helse), .29 (p: .18) (negative tanker), .10 (p: .61) (internaliserende)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Eksternaliserende
Studier (antall personer)
4 studier (675 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Black & Urbanowicz 1985: Phi (φ) .21 (p: .05), Christ 2005: Cohen's d: .26 (p: .69), Sandler 2003: Cohen's d: .28 (p: .11) (post test), .24 (p: .19) (11 mnd etter), Sandler 2010: Cohen's d .31 (p: .02) (6 år etter)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Positiv foreldrestil
Studier (antall personer)
3 studier (420 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Christ 2005: Cohen's d: .37 (p: .11), Sandler 1992 (varme): Cohen's d: .50 (p: .03), (støtte): .83 (p: .01), Sandler 2003: Cohen's d: .58 (p: .00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Søvn
Studier (antall personer)
1 studie (83 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Black & Urbanowicz 1985: Phi (φ) .21 (p: .09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: 1 studie