Seksuelle overgrep: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med foreldretrening (kognitiv atferdsterapi kun for foreldre), behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 7-13 år utsatt for seksuelle overgrep
Intervensjon: Traumefokusert KAT + foreldretrening
Sammenligning: Foreldretrening (KAT kun for foreldre)
Basert på: NG116 evidence reviews, B, treatment
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt; Klinikervurdert, oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,34 (-0,96 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi; Klinikervurdert, oppfølging 3 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,12 (-0,49 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi; Klinikervurdert, oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,25 (-0,87 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi; Klinikervurdert, oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,07 (-0,54 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 2-års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,64 (0,01 til 1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, eksternaliserende, 12 ukers oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,13 (-0,51 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, internaliserende, ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,61 (-1,27 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer ved sluttidspunkt, eksternaliserende, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,75 (-1,41 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende, ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,79 (-1,45 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, eksternaliserende, ved 2 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,53 (-1,18 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,3 (-0,32 til 0,92)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 3 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,12 (-0,49 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,09 (-0,53 til 0,7)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,31 (-0,31 til 0,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer ved 2 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,73 (0,1 til 1,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie