Seksuelle overgrep: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling

Populasjon: Barn mellom 2 og 17 år som har opplevd seksuelt misbruk
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen tiltak
Basert på: Macdonald, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer, oppfølgingstid rett etter behandling
Studier (antall personer)
6 studier (442 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,44 (-0,73 til -0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
PTSD-symptomer, oppfølgingstid 3-6 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
5 studier (327 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,39 (-0,74 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
PTSD-symptomer, oppfølgingstidminst 1 år etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (246 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,38 (-0,65 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon målt på CDI, oppfølgingstid rett etter behandling
Studier (antall personer)
5 studier (421 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -2,83 (-4,53 til -1,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon målt på CDI, oppfølgingstid 3-6 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
4 studier (288 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,76 (-3,33 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon målt på CDI, oppfølgingstid,minst 1 år etter behandling
Studier (antall personer)
4 studier (301 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -1,42 (-2,91 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst, oppfølgingstid rett etter behandling
Studier (antall personer)
5 studier (434 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,23 (-0,42 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst, oppfølgingstid 3-6 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
4 studier (296 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,38 (-0,61 til -0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst, oppfølgingstid minst 1 år etter behandling
Studier (antall personer)
4 studier (278 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,28 (-0,52 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Eksternaliserende atferd, oppfølgingstid rett etter behandling
Studier (antall personer)
7 studier (537 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,12 (-0,40 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Eksternaliserende atferd, oppfølgingstid3-6 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
4 studier (175 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,11 (-0,42, 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere
Utfall
Eksternaliserende atferd, oppfølgingstid,minst 1 år etter behandling
Studier (antall personer)
5 studier (355 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,05 (-0,16 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Foreldres atferdshåndteringsevne målt på PPQ, oppfølgingstid rett etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (278 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 3,86 (0,47 til 7,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere
Utfall
Foreldres atferdshåndteringsevne målt på PPQ, oppfølgingstid 3-6 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (231 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 2,36 (-1,55 til 6,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere
Utfall
Foreldres atferdshåndteringsevne målt på PPQ, oppfølgingstid minst 1 år etter behandling
Studier (antall personer)
2 studier (193 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,89 (-4,89 til 3,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2, 4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere