Omsorgssvikt/misbruk: Foreldretiltak vs vanlig / ingen oppfølging

Populasjon: Barn 3-8 år som har vært utsatt for omsorgssvikt
Intervensjon: Foreldretiltak (Reminiscing and Emotion training (RET))
Sammenligning: Vanlig/ingen oppfølging
Basert på: Macdonald, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilbakekalling av minner (Memory recall) -Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Forbedret tilbakekalling av minner Cohens d= 0,71 p < 0,01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon, kun en studie
Utfall
Emosjonsgjenkjennelse (Emotion references) -Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Forbedret emosjonsgjenkjennelse Cohens d= 1,35 p < 0,001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 pga presisjon, kun en studie