Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjonelle grupper vs psykoedukasjonelle grupper, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Populasjon: Barn 13-19 år eksponert for traume
Intervensjon: Traumefokusert KAT + psykoedukasjonelle grupper
Sammenligning: psykoedukasjonelle grupper
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, B
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi ved sluttidspunkt: Selvrapport oppfølging 20 uker
Studier (antall personer)
1 studie (127 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,46 (-0,81 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
PTSD symptomatologi - Selvrapport, oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,57 (-1,07 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Respons ved sluttidspunkt, antall mennesker med klinisk signifikant forbedring. Oppfølging 20 uker
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
244 per 1000
Effektestimater
493 per 1000 RR (95 % KI): 2,02 (1,3 til 3,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Respons ved sluttidspunkt, antall mennesker med klinisk signifikant forbedring. Oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
171 per 1000
Effektestimater
377 per 1000 RR (95 % KI): 2,21 (1,26 til 3,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt. Oppfølging 20 uker
Studier (antall personer)
1 studie (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,44 (-0,8 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt. Oppfølging 4 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,59 (-1,08 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere
Utfall
Frafall, antall deltakere mistet uansett årsak, oppfølging 20 uker
Studier (antall personer)
1 studie (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
256 per 1000
Effektestimater
143 per 1000 RR (95 % KI): 0,56 (0,29 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 4, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 6. Nedgradert -1/-2 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie