Katastrofer: Psykologisk debriefing (enkeltsesjon) sammenliknet med vanlig behandling / attention placebo

Populasjon: Barn 7-16 år eksponert for traume
Intervensjon: Enkeltsesjons debriefing for forebygging av PTSD
Sammenligning: Vanlig behandling/attention placebo
Basert på: NICE guideline NG116 evidence reviews, A, prevention
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD symptomatologi, oppfølgingstid 8 måneder (selvrapport)
Studier (antall personer)
1 studie (132 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,27 (-0,07 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3, 7
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 2. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 2 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,01 (-0,39 til 0,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 6 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,07 (-0,47 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
PTSD diagnose 8 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (132 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,27 (0,51 til 3,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 4, 7
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Angst-symptomer, 8 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (132 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,15 (-0,19 til 0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 7
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 2 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,21 (-0,06 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Depresjonssymptomer 6-8 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (231 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,05 (-0,38 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 3
Middels
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, 2 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,38 (-0,78 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3, 5, 7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 7. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Utfall
Emosjonelle og atferdsmessige problemer, 6-8 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (231 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,3 (-0,76 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 5, 6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: høy heterogenitet
Utfall
Frafall, 2-8 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (259 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR (95 % KI): 1,09 (0,28 til 4,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3, 4
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -2: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel og ulempe