Katastrofer: Kognitiv atferdsterapi vs ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn mellom 10,1 og 14,8 år som har opplevd naturlige katastrofer, ulykke, krig eller terrorisme
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Annet/ingen tiltak
Basert på: Brown, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD-symptomer; Oppfølgingstid ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (160 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell per studie (KI 95) %: Studie 1: 0,47 (-0,39 til 1,32) Studie 2: -0,17 (-0,71 til 0,38) Studie 3: -0,05 (-0,60 til 0,51) Studie 4: 2,03 (1,33 til 2,73) Studie 5: 0,15 (-0,51 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon; få deltakere