Flukt/asyl: EMDR sammenliknet med psykodynamisk terapi

Populasjon: Barn 8-16 år med krigstraumer
Intervensjon: EMDR
Sammenligning: Psykodynamisk terapi
Basert på: Nocon, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
PTSD
Studier (antall personer)
1 studie (13 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 95 % KI: 1,79 (1,03 til 2,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: 1 studie
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
1 studie (13 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 95 % KI: 1,50 (0,77 til 2,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: 1 studie