Underernærte barn mellom 6 måneder og 3 år: økt næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak eller historisk kontroll

Populasjon: Underernærte sped- og småbarn mellom 6 måneder og 3 år. De ble klassifisert som underernærte og/eller gjennomsnittlig høyde/vekt omtrent 2 SD under gjennomsnittet fra typisk utviklede barn
Intervensjon: Økt næringsinntak
Sammenligning: Vanlig næringsinntak eller historisk kontroll
Basert på: Kristjansson 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykomotorisk utvikling – tidspunkt for oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (178 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
SMD 0,41 (95% KI 0,10 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av direkthet (studiene er utført i lav- og mellominntektsland).
Utfall
Kognitiv utvikling – tidspunkt for oppfølging
Studier (antall personer)
2 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: SMD -0,40 (95% KI -0,79 til 0,00); Studie 2: SMD 0,58 (95% KI 0,17 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av direkthet (studiene er utført i lav- og mellominntektsland).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert