Familier med kjente risikofaktorer: spedbarnsmassasje gitt i løpet av barnets 3 første levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging del 2

Populasjon: Foreldre-spedbarn-dyader, i noen av studiene var det mødre med depresjon eller tenåringsmødre
Intervensjon: Spedbarnsmassasje
Sammenligning: Vanlig eller annen oppfølging
Basert på: Bennett 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykomotorisk utvikling – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
4 studier (466 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95% KI -0,54 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Psykomotorisk utvikling (Bayley PDI) – tidspunkt for oppfølging 24 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 7,52 (95% KI -16,53 til 1,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Mental utvikling – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
4 studier (466 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95% KI -0,64 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 7. Nedgradert -1 på grunn av hetreogneitet.
Utfall
Mental utvikling (Bayley MDI)– tidspunkt for oppfølging 24 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 8,59 (95% KI -18,80 til 1,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Andel med sikker tilknytning – barnets alder ved oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
13 av 23
Effektestimater
13 av 16; RR 0,82 (95% KI 0,50 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med unnvikende tilknytning – barnets alder ved oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 av 23
Effektestimater
1 av 16; RR 1,39 (95% KI 0,14 til 14,07
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med ambivalent tilknytning – barnets alder ved oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 av 23
Effektestimater
1 av 16; RR 3,48 (95% KI 0,45 til 27,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med disorganisert tilknytning – barnets alder ved oppfølging 1 år
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 av 23
Effektestimater
3 av 16; RR 0,70 (95% KI 0,16 til 3,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert