Familier med kjente risikofaktorer: spedbarnsmassasje gitt i løpet av barnets 3 første levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging del 1

Populasjon: Foreldre-spedbarn-dyader, i noen av studiene var det mødre med depresjon eller tenåringsmødre
Intervensjon: Spedbarnsmassasje
Sammenligning: Vanlig eller annen oppfølging
Basert på: Bennett 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Gråt (timer per dag) – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
4 studier (431 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 0,36 timer per dag (95% KI -0,52 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gråt (timer per dag) – tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (124 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 0,15 (95% KI -0,29 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Søvnlengde (timer i løpet av 1 døgn) – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
4 studier (634 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell i timer per døgn -0,91 (95% KI -1,51 til -0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Vi har valgt å ikke trekke for hetreogenitet, da variasjonen i effektestimater er mellom store og små effektstrørrelser.
Utfall
Søvnlengde (timer i løpet av 1 døgn) – tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (124 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 0,08 timer per døgn (-0,64 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig ulempe og en mulig viktig forskjell).
Utfall
Temperament: aktivitet – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
3 studier (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,39 (95% KI -0,34 til 1,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Atferd: intensitet (Eyberg Child Behaviour Inventory/ECBI) – tidspunkt for oppfølging 2 år
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 4,95 (95% KI -9,94 til 19,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Barnets atferd: problemer (Eyberg Child Behaviour Inventory/ECBI) – tidspunkt for oppfølging 2 år
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 0,19 (95% KI -3,26 til 2,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser).
Utfall
Mor-barn-samspill – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
3 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,26 (95% KI -1,01 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mor-barn-samspill – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 24 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95% KI -0,69 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 3,6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 6. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre-stress (Parenting Stress Index/PSI) – tidspunkt for oppfølging ved endt tiltak
Studier (antall personer)
2 studier (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon 10,85 (95% KI -53,86 til 32,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 7. Nedgradert -1 på grunn av hetreogneitet.