Spedbarn med kolikk og/eller vansker med diing: osteopati eller kiropraktisk behandling sammenliknet med ingen tiltak, placebo-osteopati eller medikamentell behandling

Populasjon: Spedbarn med kolikk (4 studier) eller vansker med diing (1 studie)
Intervensjon: Osteopati eller kiropraktisk behandling
Sammenligning: Ingen tiltak, placebo-osteopati eller medikamentell behandling for kolikk (dimetikon)
Basert på: Carnes 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i gråt (tid, skala ikke rapportert) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (191 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,27 (95% KI -2,19 til -0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter (forverring av symptomer) – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
4 studier (213 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
11%
Effektestimater
0%; RR 0,12 (95% KI 0,02 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.