Spedbarn født på termin: tilskudd av omega-3-fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd

Populasjon: Spedbarn født på termin
Intervensjon: Omega-3-fettsyrer (DHA, DHA-rik fiskeolje, DHA+AA, EPA+DHA/fiskeolje eller n-3 FA)
Sammenligning: Lavere dose, annen type eller ingen vitamintilskudd
Basert på: Newberry 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kognitiv utvikling (Bayley MDI) – barnets alder ved oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (1130 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell 0,75 (95% KI -9,29 til 10,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Milde uønskede effekter for barnet (spedbarn født på termin og for tidlig fødte) – barnets alder ved oppfølging 18 til 24 måneder
Studier (antall personer)
9 studier (2114 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Økt risiko for milde mage-tarm-plager, men ingen andre konsistente milde uønskede effekter (tall ikke rapportert)
Utfall
Alvorlige uønskede effekter for barnet – barnets alder ved oppfølging 18 til 24 måneder
Studier (antall personer)
5 studier (931 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Rapportert som ikke statistisk signifikante effekter når det gjelder alvorlige hendelser (tall ikke rapportert)