Familier med kjente risikofaktorer: psykoterapi for foreldre og spedbarn opptil 2 år (Parent-infant psychotherapy/PIP) sammenliknet med annen oppfølging

Populasjon: Foreldre og sped- og småbarn (alder 0 til 24 måneder)
Intervensjon: Psykoterapi for foreldre og spedbarn opptil 2 år (Parent-infant psychotherapy/PIP)
Sammenligning: Annen oppfølging
Basert på: Barlow 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldres psykiske helse: depresjon – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (172 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,23 (95% KI -0,49 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Foreldres psykiske helse: depresjon – tidspunkt for oppfølging 6 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (160 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,13 (95% KI -0,23 til 0,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Foreldre-barn-samspill: mors sensitivitet – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
3 studier (248 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95% KI -0,27 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Foreldre-barn-samspill: mors sensitivitet – tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (133 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95% KI -0,69 til 0,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Andel med sikker tilknytning – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (102 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
37,5%
Effektestimater
28%; RR 0,83 (95% KI 0,32 til 2,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Andel med sikker tilknytning – tidspunkt for oppfølging 6 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (136 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
36%
Effektestimater
53%; RR 1,61 (95% KI 0,83 til 3,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med unnvikende tilknytning – tidspunkt for oppfølging ved endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7%
Effektestimater
0%; RR 4,60 (95% KI 0,20 til 105,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell). 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Andel med disorganisert tilknytning – tidspunkt for oppfølging 6 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (136 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
29%
Effektestimater
30%; RR 0,82 (95% KI 0,30 til 2,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Spedbarnets problematferd – tidspunkt for oppfølging 6, 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
3 studier (184 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95% KI -0,39 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Spedbarnets kognitive utvikling – tidspunkt for oppfølging 6 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (162 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95% KI -0,25 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (konfidensintervallet inneholder både en mulig viktig forskjell og liten eller ingen forskjell).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert