Familier med kjente risikofaktorer: psykoterapi for foreldre og spedbarn opptil 2 år (Parent-infant psychotherapy/PIP) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Foreldre og sped- og småbarn (alder 0 til 2 år)
Intervensjon: Psykoterapi for foreldre og spedbarn («Parent-infant psychotherapy»/PIP)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Barlow 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldres psykiske helse: andel med depresjon –oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 1 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
3 studier (278 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
46%
Effektestimater
33%; RR 0,74 (95% KI 0,52 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre-barn-samspill: mors sensitivitet –oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 1 og 24 måneder)
Studier (antall personer)
4 studier (283 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95% KI -0,64 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Foreldre-barn-samspill: barnets involvering –oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 1 og 23 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (163 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,32 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre-barn-samspill: foreldres engasjement –oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 1 og 24 måneder)
Studier (antall personer)
3 studier (216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95% KI -0,46 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med sikker tilknytning – oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 26 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9%
Effektestimater
65%; RR 8,93 (95% KI 1,25 til 63,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Andel med sikker tilknytning – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14%
Effektestimater
48%; RR 3,30 (95% KI 1,82 til 6,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med unnvikende tilknytning – oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 26 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
26%
Effektestimater
15%; RR 0,48 (95% KI 0,24 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med unnvikende tilknytning – tidspunkt for oppfølging mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
43%
Effektestimater
15%; RR 0,33 (95% KI 0,15 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med ambivalent tilknytning – oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 26 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4%
Effektestimater
3%; RR 0,69 (95% KI 0,16 til 2,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inneholder både en mulig fordel og mulig ulempe).
Utfall
Andel med ambivalent tilknytning – tidspunkt for mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
8%
Effektestimater
3%; RR 0,57 (95% KI 0,11 til 3,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inneholder både en mulig fordel og mulig ulempe).
Utfall
Andel med disorganisert tilknytning – oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 26 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
59%
Effektestimater
15%; R 0,32 (95% KI 0,17 til 0,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Andel med disorganisert tilknytning – tidspunkt for mellom 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (129 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
34%
Effektestimater
24%; RR 0,80 (95% KI 0,29 til 2,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inneholder både en mulig fordel og mulig ulempe).
Utfall
Problematferd hos spedbarnet – tidspunkt for oppfølging 12 og 18 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,22 (95% KI -0,34 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inneholder både en mulig fordel og mulig ulempe).
Utfall
Spedbarnets kognitive utvikling – oppfølging ved endt behandling (barnets alder mellom 5 og 36 måneder)
Studier (antall personer)
2 studier (172 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95% KI -0,82 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/hendelser). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (svært bredt konfidensintervall som inneholder både en mulig fordel og mulig ulempe).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert