Gravide kvinner eller mødre med eldre barn, kvinner diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: psykologisk behandling for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Populasjon: Gravide kvinner eller kvinner med sped- eller småbarn opptil gjennomsnittlig 4,7 år
Intervensjon: Psykologisk behandling for depresjon hos mor
Sammenligning: Vanlig eller ingen oppfølging
Basert på: Cuijpers 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Barnets mentale helse – tidspunkt for oppfølging ukjent, etter 9 måneder og etter 18 måneder
Studier (antall personer)
7 studier (294 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,40 (95% KI 0,22 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Depresjon hos mor – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
11 studier (553 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,66 (95% KI 0,46 til 0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mor-barn-samspill – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
8 studier (>213 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,35 (95% KI 0,17 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Foreldre- eller ekteskap-stress – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (219 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,67 (95% KI 0,30 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Vi har valgt å ikke trekke for heterogenitet, da variasjon mellom effektstørrelsene trolig skyldes små studier og forskjeller i effektstørrelser fra lav til høy.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert