For tidig fødte barn: motorisk terapi gitt av terapeut (TDPCI) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: For tidig fødte barn (<37 uker)
Intervensjon: Nyfødtterapi (motorisk terapi)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Khurana 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Motorikk (målt ved utskrivelse fra nyfødtintensiv)
Studier (antall personer)
2 studier (164 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studie 1: Cohen’s d 1,04 (rapportert som statistisk signifikant) Studie 2: Cohen’s d 0,40 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av presisjon- få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Motorikk (målt ved barnets alder < 12 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 1,2 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av presisjon- få deltakere/en studie 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter
Utfall
Kognisjon (målt ved utskrivelse fra nyfødtintensiv)
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 0,8 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av presisjon- få deltakere/en studie 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter
Utfall
Kognisjon (målt ved barnets alder < 12 måneder)
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohen’s d 1,0 (rapportert som statistisk signifikant)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av presisjon- få deltakere/en studie 4. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for skjevheter